top of page

Músikmeðferð

Image by Clem Onojeghuo
Image by freestocks

Um

Músíkmeðferð byggir á vísindum sem tengjast ýmsum vísindasviðum náið, einkum læknisfræði, félagsvísindum, sálfræði, tónfræði og kennslufræði.

Í músíkmeðferð er skipulögð notkun tóna, hljóða og hreyfinga beitt til að auka vellíðan eða endurnýja, viðhalda og þróa andlega og líkamlega heilsu og/eða getu. Sérstök tón- og hljóðáreiti, eða eiginleikar og eðlisþættir tóna og hljóða, og tengsl sem myndast í tónlistarreynslunni eru notuð af sérfræðingi í þeim tilgangi að ná settum markmiðum í meðferð, kennslu og endurhæfingu fólks sem á við líkamleg, andleg og félagsleg vandamál eða fötlun að stríða.

Ekki er krafist tónlistarkunnáttu. Músíkmeðferð snýst um að tengjast, tjá sig og eiga samskipti í gegnum tónlist. Tónlist er ekki markmið í tónlistarmeðferð heldur leið að markmiði.

Dæmi um markmið:

  • Að efla líkamlegan, vitsmunalegan, skynrænan, sálrænan og félagslegan þroska.

  • Efling sjálfsvitundar.

  • Þróa hæfni til að tjá tilfinningar og þarfir.

  • Virkja lífskraft og sköpunarmátt.

  • Efling sjálfstrausts og sjálfsvirðingar.

  • Bæta sjálfsstjórn.

  • Bæta félagsfærni og getu til að mynda tengsl.

  • Bæta hæfni til slökunar.

  • Auka lífsgæði.

  • Efling félagslegrar þátttöku.

Músíkmeðferðarfræðingar starfa með einstaklingum á öllum aldri sem og aðstandendum þeirra og/eða umönnunaraðilum. Starfsvettvangurinn er fjölbreyttur. Hérlendis hafa músíkmeðferðarfræðingar starfað á ýmsum deildum Landspítala - háskólasjúkrahúss, í skólum, á öldrunar- og hjúkrunarheimilum og á eigin stofum.

bottom of page